दाङमा नदी तथा खोलाबाट हुने बालुवा गिट्टीको चोरी निकासी यथावत

340
दाङ/बालुवा गिट्टी कारोबार

दाङमा नदी तथा खोलाबाट अवैध रुपमा बालुवा गिट्टीको उत्खनन र कारोबार भइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले कडाई गर्दा पनि नदि जन्य वस्तुको अबैध कारोबार रोक्न नसकेको जनाएको छ

अबैध कारोबार रोक्न नसकेको जिल्ला समन्वय समितिद्वारा स्वीकार

जिल्ला समन्वय समितिले कडाई गर्दा पनि नदि जन्य वस्तुको अबैध कारोबार रोक्न नसकेको जनाएको छ