प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित

160
gofF afg]Zj/l:yt ;+3Lo ;+;b ejg . ;+3Lo ;+;bsf] a}7s kmfu'g @! ut] cfXjfg ul/Psf] 5 . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

काठमाडौं, असार ३०:बाढी, पहिरो र डुवानबारे संसदमा छलफल गर्ने विपक्षी नेपाली कांग्रेस र राजपाको प्रस्तावमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहमत नभएपछि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ ।  प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक साउन ८ गते बस्नेछ ।  देशभर शुक्रबार देखिपरेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिररोले पुर्याएको क्षती र राहत तथा उद्दारका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेस र राजपाले प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।  कांग्रेस र राजपाले संसदका पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमलाई स्थगित गरेर बाढीपहिरोका सम्बन्धमा छलफल गर्न माग गरेका  थिए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here