नेपाल र चीनबीच तीनवटा सहमतिमा हस्ताक्षर

89
g]kfn–rLg jftf{ sf7df8f}F, @# ebf} -/f;;_ M g]kfn / rLgsf k//fi6«dGqLsf] g]t[Tjdf låkIfLo k|ltlglwd08n:t/Lo jftf{ ;f]daf/ xf]6n ofs P08 oltdf x'Fb} . jftf{df g]kfnsf] g]t[Tj k//fi6«dGqL k|bLks'df/ 1jfnL / rLgsf] tk{maf6 ljb]zdGqL jfª oLn] ug{'ePsf] 5 . t:jL/ M gjLg kf}8]n

काठमाडौं, भाद्र २४: नेपाल र चीनबीच पारस्परिक सहकार्य एवं साझेदारीका तीनवटा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा काठमाण्डौमा सम्पन्न द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि दुई देशबीच दुई वटा ‘लेटर अफ् एक्सचेञ्ज’र एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको उपस्थितिमा अर्थसचिव राजन खनाल र चिनियाँ अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका उपाध्यक्ष डेङ बोकिङले आपत्कालीन आवास तथा मनाङ अस्पताल पुनःनिर्माण परियोजनासम्बन्धी ‘लेटर अफ् एक्सचेञ्ज’मा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।   आपत्कालीन आवास सहायता अन्तर्गत ९५ लाख चिनियाँ युआन बराबरका पाँच हजार त्रिपाल चीन सरकारले उपलब्ध गराउनेछ भने मनाङ अस्पताल पुनःनिर्माणका निम्ति दुई करोड २० लाख युआन प्रदान गर्नेछ । त्यसैगरी स्वयंसेवक चिनियाँ शिक्षक कार्यक्रमसम्बन्धी समझदारीपत्रमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेश्वर दाहाल र नेपालका लागि चीनका राजदूत हउ यान्छीले हस्ताक्षर गर्नुभयो । सौहाद्र्रपूर्ण वातावरणमा भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्धका समग्र पक्षका साथै पारस्परिक हित र चासोका सबै विषयमा छलफल भयो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र चीनीयाँ विदेशमन्त्री वाङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीचको वार्तामा दुई देशबीच विगतमा भएका सन्धि सम्झौता तथा नेपालमा सञ्चालित विकास–निर्माणका परियोजनाको समीक्षाका साथै कार्यान्वयनमा जोड दिइयो । वार्तामा हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्न भएको समझदारी,दुई देशबीच भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौता तथा नेपालको व्यापार विविधीकरण, व्यापारघाटा घटाउन चिनियाँ सहयोगलगायत विषयका साथै क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय चासोका मामिलामा पनि छलफल भयो ।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here