Events & Notifications

 • Rio छमछमी नृत्य मेगा शो ३ सहभागिता आवेदन फाराम

  30th, Nov -0001

  Rio छमछमी नृत्य मेगा शो ३ सहभागिता आवेदन फाराम  " Download"

 • राष्ट्रिय प्रसारणमा पुनः बोलपत्र आह्वान

  30th, Nov -0001

  Kathmandu

  नेपाल टेलिभिजन राष्ट्रिय प्रसारणमा आर्थिक बर्ष २०७३।७४ को लागि तपशिल वमोजिम कार्यक्रम प्रायोजन, समय बिक्री,  बिभिन्न समाचार प्रायोजन तथा समाचार समय विक्री, विज्ञापन  समय प्याकेज र प्रत्यक्ष प्रसारणको लागि k'gM  शिलवन्दी बोलपत्र आह्वान  Download

 • १५ दिने प्रेस विज्ञप्ती

  30th, Nov -0001

  नेपाल टेलिभिजनबाट मिति २०७३/०९/२४ गतेदेखि २०७३/१०/०९ गतेसम्म  सम्पादन भएका कार्यहरुको विवरणः Download

   

  नेपाल टेलिभिजनबाट मिति २०७३/१०/०९ गतेदेखि २०७३/१०/२४ गतेसम्म  सम्पादन भएका कार्यहरुको विवरणः Download

 • Tender Notice

  30th, Nov -0001

   

  1.Tender No: NTV 072/73-16  Online UPS and Accessories.  " Download"

   

  2.Tender No : NTV 072/73-17 Supply, Delivery, Installation of AV Streamer 3G/4G  Live Unit and Accessories. " Download" 

NTV Special

Public Corner:

Description:

Upload File :

Poll