एन टि भी प्लस

 

6:00 - आजको कार्यक्रम/स्वदेशगान
6:15 - योगधारा
6:30 - सुसेली विहानी
7:00 - म्यूजिकल प्रोमो
7:10 - शुभ संगीत (चियागफ)
7:45 - म्यूजिकल प्रोमो
8:00 - सन्दर्भ सहकारी
8:30 - झंकार
9:00 - सांगीतिक माहोल
9:30 - संगीतको छाहारी
10:00 - शुभ संगीत (चियागफ) पुनः प्रसारण
10:30 - Sports Genius
11:00 - परामर्श
11:30 - Say no to Drugs
12:00 - चित्रलहर
12:30 - फुलवारी
1:00 - Sports Magazine
1:30 - Doc. Feed
2:00 - संगित मन्थन
2:30 - Nepal' Top 7 Debaters
3:00 - सन्दर्भ सहकारी
3:30 - आधुनिक गीत
4:00 - World Sports
4:30 - म्युजिक संसार
5:00 - Play it on -Live
6:30 - चलचित्रका गीत
7:00 - नमस्ते यूरोप
7:30 - फुलवारी
8:00 - आधुनिक गीत
8:30 - Across the sea
9:00 - लोकगीत
9:30 - VOA Special English on ntv plus
10:00 - संगित रमझम
10:30   Play it on -Repeat
12:00 - Doc. Feed
12:30 - फुलवारी
1:00 - नमस्ते युरोप
1:30 - संगीतको छाहारी
2:00 - Across the sea
2:30 - सांगीतिक माहोल
3:00 - Play it on -Repeat
4:30 - आधुनिक गीत
5:00 - झंकार
5:30 - संगीत रमझम

दीपा गौतम

निर्देशक

एन टि भी प्लस

 

एन टि भी प्लस

कार्यक्रम प्रसारण तालिका

 

6:00 - आजको कार्यक्रम/स्वदेशगान
6:15 - योगधारा
6:30 - सुसेली विहानी
7:00 - म्यूजिकल प्रोमो
7:10 - शुभ संगीत (चियागफ)
7:45 - म्यूजिकल प्रोमो
8:00 - सेरोफेरो
8:30 - झंकार
9:00 - सांगीतिक माहोल
9:30 - संगीतको छाहारी
10:00 - शुभ संगीत (चियागफ) पुनः प्रसारण
10:30 - संगीत रमझम
11:00 - आधुनित गीत
11:30 - National Geography
12:30 - फुलवारी
1:00 - नमस्ते युरोप
1:30 - Trade Cycle
2:00 - संगित मन्थन
2:30 - यात्रा आजको
3:00 - सेरोफेरो
3:30 - लोकगीत
4:00 - Across the sea
4:30 - म्युजिक संसार
5:00 - Play it on -Live
6:30 - Trade Cycle
7:00 - दृष्टिकोण
7:30 - फुलवारी
8:00 - Doc. Feed
8:30 - पुर्वाधार विकास
9:00 - Sports Info
9:30 - प्रतिभाको आँगन
10:00 - Flim city
10:30 - Play it on -Repeat
12:00   Trade Cycle
12:30 - फुलवारी
1:00 - दृष्टिकोण
1:30 - संगितको छाहारी
2:00 - पुर्वाधार विकास
2:30 - सांगीतिक माहोल
3:00 - Play it on -Repeat
4:30 - प्रतिभाको आँगन
5:00 - झंकार
5:30 - Flim city

दीपा गौतम

निर्देशक

एन टि भी प्लस

 

एन टि भी प्लस

कार्यक्रम प्रसारण तालिका

 

6:00 - आजको कार्यक्रम/स्वदेशगान
6:15 - योगधारा
6:30 - सुसेली विहानी
7:00 - म्यूजिकल प्रोमो
7:10 - शुभ संगीत (चियागफ)
7:45 - म्यूजिकल प्रोमो
8:00 - धनबन्तरी स्वास्थ्य संन्देश
8:30 - झंकार
9:00 - सांगीतिक माहोल
9:30 - संगीतको छाहारी
10:00 - शुभ संगीत (चियागफ) पुनः प्रसारण
10:30 - Flim city
11:00 - प्रतिभाको आँगन
11:30 - Sports Info
12:00 - पुर्वाधार विकास
12:30 - फुलवारी
1:00 - दृष्टीकोण
1:30 - Trade Cycle
2:00 - संगीत मन्थन
2:30 - धनवन्तरी स्वास्थ्य सन्देश
3:00 - Hello NTV plus Rec.
4:00 - World Sports
4:30 - म्युजिक संसार
5:00 - Play it on -Live
6:30 - गन्तव्य
7:00 - बालसरोकार
7:30 - फुलवारी
8:10 - जनतासँग प्रधानमन्त्री ( प्रत्यक्ष प्रसारण )
9:30 - परिभाषा
10:00 - म्हेन्दोला फोले
10:30 - Play it on -Repeat
12:00   गन्तव्य
12:30 - फुलवारी
1:00 - बालसरोकार
1:30 - संगितको छाहारी
2:00 - Doc. Feed
2:30 - सांगीतिक माहोल
3:00 - Play it on -Repeat
4:30 - परिभाषा
5:00 - झंकार
5:30 - म्हेन्दोला फोले

दीपा गौतम

निर्देशक

एन टि भी प्लस

 

एन टि भी प्लस

प्रसारण हुने मितिः- २०६९/११/१६ बुधबार, २७ फ्रेब्रुवरी २०१३

 

6:00 - आजको कार्यक्रम/स्वदेशगान
6:15 - योगधारा
6:30 - सुसेली विहानी
7:00 - म्यूजिकल प्रोमो
7:10 - शुभ संगीत (चियागफ)
7:45 - म्यूजिकल प्रोमो
8:00 - वृत्तचित्र
8:30 - झंकार
9:00 - सांगीतिक माहोल
9:30 - संगीतको छाहारी
10:00 - शुभ संगीत (चियागफ) पुनः प्रसारण
10:30 - म्हेन्दोला फोले
11:00 - परिभाषा
11:30 - National Geography
12:30 - फुलवारी
1:00 - बाल सरोकार
1:30 - गन्तव्य
2:00 - संगीत मन्थन
2:30 - लोकगीत
3:00 - Doc. Feed
3:30 - Adventurous Sports
4:00 - Cartoon
4:30 - म्यूजिक संसार
5:00 - Play it on -Live
6:30 - Trade Cycle
7:00 - चलिचित्रका गीत
7:30 - फुलवारी
8:30 - स्थानिय विकास
9:00 - लोकगीत
9:30 - Cinema Nepal
10:00   बैकिङ प्रवर्धन
10:30 - Play it on -Repeat
12:00 - Trade Cycle
12:30 - फुलवारी
1:00 - Doc. Feed
1:30 - संगीतको छाहारी
2:00 - स्थानीय विकास
2:30 - सांगीतिक माहोल
3:00 - Play it on -Repeat
4:30 - Cinema Nepal
5:00 - झन्कार
5:30 - बैंकिङ प्रबर्धन

दीपा गौतम

निर्देशक

एन टि भी प्लस

 

एन टि भी प्लस

प्रसारण हुने मितिः- २०६९/११/१७ बिहीबार, फ्रेब्रुवरी २८ २०१३

 

6:00 - आजको कार्यक्रम/स्वदेशगान
6:15 - योगधारा
6:30 - सुसेली विहानी
7:00 - म्यूजिकल प्रोमो
7:10 - शुभ संगीत (चियागफ)
7:45 - म्यूजिकल प्रोमो
8:00 - आर्थिक विकास
8:30 - झंकार
9:00 - सांगीतिक माहोल
9:30 - संगीतको छाहारी
10:00 - शुभ संगीत (चियागफ) पुनः प्रसारण
10:30 - बैंकिङ प्रबर्धन
11:00 - Cinema Nepal
11:30 - लोकगीत
12:00 - स्थानिय विकास
12:30 - फुलवारी
1:00 - आधुनिक गीत
1:30 - Trade Cycle
2:00 - संगीत मन्थन
2:30 - आर्थिक विकास
3:00 - Doc. Feed
3:30 - हिड्दा हिड्दै
4:00 - World Sports
4:30 - म्यूजिक संसार
5:00 - Play it on -Live
6:30 - डिभलपमेन्ट टुडे
7:00 - चलिचित्रका गीत
7:30 - फुलवारी
8:30 - नेपाल आईडल
9:00 - अर्थ र रोजगार
9:30 - वैदेशिक रोजगार
10:00   Cinemax
10:30 - Play it on -Repeat
12:00 - डिभलपमेन्ट टुडे
12:30 - फुलवारी
1:00 - Doc. Feed
1:30 - संगीतको छाहारी
2:00 - अर्थ र रोजगार
2:30 - सांगीतिक माहोल
3:00 - Play it on -Repeat
4:30 - वैदेशिक रोजगार
5:00 - झन्कार
5:30 - Cinemax

दीपा गौतम

निर्देशक

एन टि भी प्लस

 

एन टि भी प्लस

प्रसारण हुने मितिः- २०६९/११/१८ शुक्र‍बार, १ मार्च २०१३

 

6:00 - आजको कार्यक्रम/स्वदेशगान
6:15 - योगधारा
6:30 - सुसेली विहानी
7:00 - म्यूजिकल प्रोमो
7:10 - शुभ संगीत (चियागफ)
7:45 - म्यूजिकल प्रोमो
8:00 - रोजगारीको आवाज
8:30 - झंकार
9:00 - सांगीतिक माहोल
9:30 - संगीतको छाहारी
10:00 - शुभ संगीत (चियागफ) पुनः प्रसारण
10:30 - Cinemax
11:00 - वैदेशिक रोजगार
11:30 - नेपाल आईडल
12:00 - अर्थ र रोजगार
12:30 - फुलवारी
1:00 - आधुनिक गीत
1:30 - डिभलपमेन्ट टुडे
2:00 - संगीत मन्थन
2:30 - रोजगारीको आवाज
3:00 - VOA Special English on ntv plus
3:30 - वाल आवाज
4:00 - Adventurous Sports
4:30 - म्यूजिक संसार
5:00 - Play it on -Live
6:30 - डिभलपमेन्ट टुडे
7:00 - चलिचित्रका गीत
7:30 - फुलवारी
8:30 - Sport Genius
9:00 - Say no to Drugs
9:30 - परामर्श
10:00   चित्रलहर
10:30 - Play it on -Repeat
12:00 - यात्रा आजको
12:30 - फुलवारी
1:00 - Nepal's Top 7 Debaters
1:30 - संगीतको छाहारी
2:00 - Say no to Drugs
2:30 - सांगीतिक माहोल
3:00 - Play it on -Repeat
4:30 - परामर्श
5:00 - झन्कार
5:30 - चित्रलहर

दीपा गौतम

निर्देशक

एन टि भी प्लस

 

एन टि भी प्लस

प्रसारण हुने मितिः- २०६९/११/१२ शनिबार

 

6:00 - आजको कार्यक्रम/स्वदेशगान
6:15 - योगधारा
6:30 - सुसेली विहानी
7:00 - म्यूजिकल प्रोमो
7:10 - शुभ संगीत (चियागफ)
7:45 - म्यूजिकल प्रोमो
8:00 - स्वास्थ्य सरोकार
8:30 - झंकार
9:00 - सांगीतिक माहोल
9:30 - संगीतको छाहारी
10:00 - सप्तरंगी संगीत
10:30 - आधुनिक गीत
11:00 - Study Plus
11:30 - लोकगीत
12:00 - रमाइलो यात्रा
12:30 - मेरो सन्देश
1:00 - Hello NTV plus - Live
2:00 - संगीत मन्थन
2:30 - Nepal's Top 7 Debaters
3:00 - जादु अंकल
3:30 - आधुनिक गीत
4:00 - हिड्दा हिड्दै
4:30 - म्यूजिक संसार
5:00 - Play it on -Live
6:30 - Trade Cycle
7:00 - चलिचित्रका गीत
7:30 - फुलवारी
9:30 - लोकगीत
10:00   Sports Magazine
10:30 - Play it on -Repeat
12:00 - Trade Cycle
12:30 - फुलवारी
1:00 - Doc. Feed
1:30 - संगीतको छाहारी
2:00 - रमाइलो यात्रा
2:30 - सांगीतिक माहोल
3:00 - Play it on -Repeat
4:30 - Study plus
5:00 - झन्कार
5:30 - Sports Magazine

दीपा गौतम

निर्देशक

एन टि भी प्लस

-->

NTV Special

Public Corner:

Description:

Upload File :

Poll

Top News