Tender Notice – Nepal Television-Communication for Development
Monday, December 11

Tender Notice
नेपाल टेलिभिजनको समाचार च्यानलमा आर्थिक बर्ष २०७४।७५ को लागि तपशिल वमोजिम कार्यक्रम प्रायोजनको लागि शिलवन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७४।४।२७ गते) ।पुनः सिलवन्दी बोलपत्र आब्हनको सूचना (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७४।३।२३ गते) एन.टि.भि.प्लसमा आर्थिक बर्ष २०७४।७५ को लागि तपशिल वमोजिम विक्री नभई वाँकी रहेको कार्यक्रम प्रायोजन र समय बिक्रीको लागि पुनः शिलवन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।Tender No: - NTV 073-74-13 Supply and Delivery of Digital (DVB-T2) Dual Cast Dual Drive UHF TV Transmitters, Antenna System and Accessories.Tender No: - NTV-073/74-12, Supply ,Delivery and Installation of Optical Fiber Network EquipmentTender No: - NTV-073/74-11, Nepal Television invites sealed bids in single envelope from the reputed manufactures/Suppliers for “Broadcast Equipment and Accessories for MCR & PCR”एन.टि.भि.प्लसमा आर्थिक बर्ष २०७४।७५ को लागि तपशिल वमोजिम कार्यक्रम प्रायोजन र समय बिक्रीकोे लागि शिलवन्दी बोलपत्र आहवान गरिएको छ । नेपाल टेलिभिजन राष्ट्रिय प्रसारणमा आर्थिक बर्ष २०७४।७५ को लागि तपशिल वमोजिम कार्यक्रम प्रायोजन, समय बिक्री, बिभिन्न समाचार प्रायोजन तथा समाचार समय विक्री, विज्ञापन समय प्याकेज र प्रत्यक्ष प्रसारणको लागि शिलवन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ lTender Notice For NTV-073/74-10"Digital file based workflow (Phase II)System Integration, Testing and Commissioning of Ingest , Storage, Playout NRCS, MAM, NLE, Digital Achieving System and Accessories".
  • Tender Notice For NTV-073/74-10"Digital file based workflow (Phase II)System Integration, Testing and Commissioning of Ingest , Storage, Playout NRCS, MAM, NLE, Digital Achieving System and Accessories".Download

 
Amendment Notice of NTV 073/74-07“ The Supply & Delivery of TV Studio Equipment and Accessories”.
  • Amendment Notice of  NTV 073/74-07“ The Supply & Delivery of TV Studio Equipment
    and Accessories”. DownloadTender Notice For NTV 073/74-07 “The Supply & Delivery of TV Studio Equipment and Accessories”.
  • Tender Notice For NTV 073/74-07 “The Supply & Delivery of TV Studio Equipment
    and Accessories. Download