Saturday, August 19

Tender Notice

नेपाल टेलिभिजनको समाचार च्यानलमा आर्थिक बर्ष २०७४।७५ को लागि तपशिल वमोजिम कार्यक्रम प्रायोजनको लागि शिलवन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७४।४।२७ गते) ।
पुनः सिलवन्दी बोलपत्र आब्हनको सूचना (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७४।३।२३ गते) एन.टि.भि.प्लसमा आर्थिक बर्ष २०७४।७५ को लागि तपशिल वमोजिम विक्री नभई वाँकी रहेको कार्यक्रम प्रायोजन र समय बिक्रीको लागि पुनः शिलवन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
Tender No: - NTV 073-74-13 Supply and Delivery of Digital (DVB-T2) Dual Cast Dual Drive UHF TV Transmitters, Antenna System and Accessories.
Tender No: - NTV-073/74-12, Supply ,Delivery and Installation of Optical Fiber Network Equipment
Tender No: - NTV-073/74-11, Nepal Television invites sealed bids in single envelope from the reputed manufactures/Suppliers for “Broadcast Equipment and Accessories for MCR & PCR”
एन.टि.भि.प्लसमा आर्थिक बर्ष २०७४।७५ को लागि तपशिल वमोजिम कार्यक्रम प्रायोजन र समय बिक्रीकोे लागि शिलवन्दी बोलपत्र आहवान गरिएको छ ।
 नेपाल टेलिभिजन राष्ट्रिय प्रसारणमा आर्थिक बर्ष २०७४।७५ को लागि तपशिल वमोजिम कार्यक्रम प्रायोजन, समय बिक्री, बिभिन्न समाचार प्रायोजन तथा समाचार समय विक्री, विज्ञापन समय प्याकेज र प्रत्यक्ष प्रसारणको लागि शिलवन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ l
Tender Notice For NTV-073/74-10"Digital file based workflow (Phase II)System Integration, Testing and Commissioning of Ingest , Storage, Playout NRCS, MAM, NLE, Digital Achieving System and Accessories".
  • Tender Notice For NTV-073/74-10"Digital file based workflow (Phase II)System Integration, Testing and Commissioning of Ingest , Storage, Playout NRCS, MAM, NLE, Digital Achieving System and Accessories".Download

 

Amendment Notice of NTV 073/74-07“ The Supply & Delivery of TV Studio Equipment and Accessories”.
  • Amendment Notice of  NTV 073/74-07“ The Supply & Delivery of TV Studio Equipment
    and Accessories”. Download
Tender Notice For NTV 073/74-07 “The Supply & Delivery of TV Studio Equipment and Accessories”.
  • Tender Notice For NTV 073/74-07 “The Supply & Delivery of TV Studio Equipment
    and Accessories. Download