सूचना डाउन्लोड प्रकाशित मिति
श्रम-ऐन-२०७४ Download 9 Feb, 2020
विद्युतीय-इलेक्ट्राेनिक-1 Download 9 Feb, 2020
विज्ञापन-नियमन-गर्ने-ऐन-२०७६ Download 9 Feb, 2020
राष्ट्रिय संचार नीति २०४९ Download 9 Feb, 2020
मुलुकी-अपराध-संहिता-ऐन-२०७४ Download 9 Feb, 2020
प्रतिलिपि-अधिकार-नियमावली Download 9 Feb, 2020
प्रतिलिपि-अधिकार-ऐन-२०५९ Download 9 Feb, 2020
ट्रेड-युनियन-नियमावली Download 9 Feb, 2020
ट्रेड-युनियन-एन-२०४९ Download 9 Feb, 2020
भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ Download 9 Feb, 2020
ब्यापार निर्देशिका २०६१ सातौ संशोधन २०७५ Download 9 Feb, 2020
आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ( प्रथम संशोधन २०७५ ) विनियमावली २०६६ Download 9 Feb, 2020
नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५५ (आठौं संशोधन, २०७६ सहित) Download 5 Feb, 2020
नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५५ (आठौं संशोधन, २०७६ सहित) Download 4 Feb, 2020
9 Level – Chief News Editor Download 2 Feb, 2020
8 Level -Executive Administrator Officer Download 2 Feb, 2020
8 Level – Executive Visual Editor Download 2 Feb, 2020
8 Level – Executive News Editor Download 2 Feb, 2020
7 Level -Senior News Editor-Internal Download 2 Feb, 2020
7 Level- Engineer Download 2 Feb, 2020
1 2 3 4

NTV च्यानल लाइभ हेर्नुहोस्

NTV
NTV Plus
NTV News
NTV Kohalpur
NTV Itahari

प्रत्यक्ष

लुकाउनुहोस्