सूचना डाउन्लोड प्रकाशित मिति
Rastriya Prasaran Niyamawali-2052 Download 9 Feb, 2020
Patrakar Aachar Samhita-2073 Download 9 Feb, 2020
सुशासन-व्यवस्थापन-तथा-सञ्चालन-ऐन-२०६४ Download 9 Feb, 2020
सुशासन-व्यवस्थापन-तथा-सञ्चालन नियमावली, २०६५ Download 9 Feb, 2020
सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३ Download 9 Feb, 2020
श्रमजीवी-पत्रकारसम्बन्धी-ऐन-२०५१ Download 9 Feb, 2020
श्रम-ऐन-२०७४ Download 9 Feb, 2020
विद्युतीय-इलेक्ट्राेनिक-1 Download 9 Feb, 2020
विज्ञापन-नियमन-गर्ने-ऐन-२०७६ Download 9 Feb, 2020
राष्ट्रिय संचार नीति २०४९ Download 9 Feb, 2020
मुलुकी-अपराध-संहिता-ऐन-२०७४ Download 9 Feb, 2020
प्रतिलिपि-अधिकार-नियमावली Download 9 Feb, 2020
प्रतिलिपि-अधिकार-ऐन-२०५९ Download 9 Feb, 2020
ट्रेड-युनियन-नियमावली Download 9 Feb, 2020
ट्रेड-युनियन-एन-२०४९ Download 9 Feb, 2020
भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ Download 9 Feb, 2020
ब्यापार निर्देशिका २०६१ सातौ संशोधन २०७५ Download 9 Feb, 2020
आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ( प्रथम संशोधन २०७५ ) विनियमावली २०६६ Download 9 Feb, 2020
नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५५ (आठौं संशोधन, २०७६ सहित) Download 5 Feb, 2020
नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५५ (आठौं संशोधन, २०७६ सहित) Download 4 Feb, 2020
1 2 3 4 5
भर्खरका सूचनाहरु
नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर च्यानलका लागि कार्यक्रम निर्माता/प्रस्तोताको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना २०७७/०३/१७ 1 Jul

नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर च्यानल कार्यक्रम निर्माता/प्रस्तोता दरखास्त फारम 1 Jul

नेपाल टेलिभिजन प्रवेशपत्र कोहलपुर 1 Jul

Syllabus for producer/presenter (Practical Exam, Kohalpur Channel) 1 Jul

बढुवाका लागि सिफारिस 8 May

कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गरिने पदहरुमा नेपाल टेलिभिजन पदपूर्ति समितिको मिति २०७७।०१।२५ गतेको निर्णयानुसार देहाय बमोजिमको योग्यताक्रमका उम्मेदवारहरुलाई बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको सूचना 8 May

कोभिड-१९ को जोखिम न्यूनिकरणका लागि नेपाल टेलिभिजनकर्मीहरुको अग्रसरता 19 Mar

प्रयोगात्मक परीक्षा तथा परिमार्जित पाठ्यक्रम समावेश गरिएको सम्बन्धी सूचना 13 Mar

नेपाल टेलिभिजनकाे लाेक सेवा आयोगद्वारा लिइने लिखित परीक्षा कार्यक्रमकाे सूचना 5 Mar

नेपाल टेलिभिजनकाे लाेक सेवा आयोगद्वारा लिइने लिखित परीक्षा कार्यक्रमकाे सूचना 5 Mar

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५३ 9 Feb

नेपाल टेलिभिजन आर्थिक विनियमावली 9 Feb

Suchanako Hak sambandhi Ain 9 Feb

NTV Byapar Nirdeshika 2075 9 Feb

NTV Biniyamawali 2076 9 Feb

NTV च्यानल लाइभ हेर्नुहोस्

NTV
NTV Plus
NTV News
NTV Kohalpur
NTV Itahari

प्रत्यक्ष

लुकाउनुहोस्