सूचना डाउन्लोड प्रकाशित मिति
5 Level- Senior Assistant Technician Download 2 Feb, 2020
5 Level- Senior Assistant Sound Controller Download 2 Feb, 2020
5 Level- Senior Assistant Computer Download 2 Feb, 2020
5 Level- Senior Assistant Account Download 2 Feb, 2020
5 Level- Senior Assistant Visual Editor Download 2 Feb, 2020
5 Level – Senior Assistant Program Updated Download 2 Feb, 2020
5 Level – Senior Assistant News Updated Download 2 Feb, 2020
4 Level- Assistant Administration Download 2 Feb, 2020
4 Level- Assistant Account Download 2 Feb, 2020
4 Level- Assistant Technician Download 2 Feb, 2020
भूल सुधार सम्बन्धी सूचना २०७६/१०/१७ Download 1 Feb, 2020
प्रमुख समाचार सम्पादक पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम Download 31 Jan, 2020
कार्यक्षमता मुल्याङ्कनद्वारा बढुवा सम्बन्धी सूचना Download 24 Jan, 2020
खुल्ला तथा समावेशी पदहरुको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना Download 24 Jan, 2020
दरखास्त फारम (खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि ) Download 24 Jan, 2020
आन्तरिक प्रतियोगिताद्धारा बढुवा सम्बन्धी सुचना Download 24 Jan, 2020
बढुवा फारम Download 24 Jan, 2020
वो जे टि पाठ्यक्रम Download 23 Jan, 2020
1 2 3 4

NTV च्यानल लाइभ हेर्नुहोस्

NTV
NTV Plus
NTV News
NTV Kohalpur
NTV Itahari

प्रत्यक्ष

लुकाउनुहोस्