सूचना डाउन्लोड प्रकाशित मिति
6 Level- Cameraman (Person) Download 2 Feb, 2020
6 Level- Account Officer Download 2 Feb, 2020
6 Level- Visual Editor Download 2 Feb, 2020
6 Level – Artist Updated Download 2 Feb, 2020
5 Level-Senior Assistant Administration Download 2 Feb, 2020
5 Level- Senior. Assist. Cameraman (Person) Download 2 Feb, 2020
5 Level- Senior Assistant Technician Download 2 Feb, 2020
5 Level- Senior Assistant Sound Controller Download 2 Feb, 2020
5 Level- Senior Assistant Computer Download 2 Feb, 2020
5 Level- Senior Assistant Account Download 2 Feb, 2020
5 Level- Senior Assistant Visual Editor Download 2 Feb, 2020
5 Level – Senior Assistant Program Updated Download 2 Feb, 2020
5 Level – Senior Assistant News Updated Download 2 Feb, 2020
4 Level- Assistant Administration Download 2 Feb, 2020
4 Level- Assistant Account Download 2 Feb, 2020
4 Level- Assistant Technician Download 2 Feb, 2020
भूल सुधार सम्बन्धी सूचना २०७६/१०/१७ Download 1 Feb, 2020
प्रमुख समाचार सम्पादक पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम Download 31 Jan, 2020
कार्यक्षमता मुल्याङ्कनद्वारा बढुवा सम्बन्धी सूचना Download 24 Jan, 2020
खुल्ला तथा समावेशी पदहरुको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना Download 24 Jan, 2020
1 2 3 4 5
भर्खरका सूचनाहरु
नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर च्यानलका लागि कार्यक्रम निर्माता/प्रस्तोताको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना २०७७/०३/१७ 1 Jul

नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर च्यानल कार्यक्रम निर्माता/प्रस्तोता दरखास्त फारम 1 Jul

नेपाल टेलिभिजन प्रवेशपत्र कोहलपुर 1 Jul

Syllabus for producer/presenter (Practical Exam, Kohalpur Channel) 1 Jul

बढुवाका लागि सिफारिस 8 May

कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गरिने पदहरुमा नेपाल टेलिभिजन पदपूर्ति समितिको मिति २०७७।०१।२५ गतेको निर्णयानुसार देहाय बमोजिमको योग्यताक्रमका उम्मेदवारहरुलाई बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको सूचना 8 May

कोभिड-१९ को जोखिम न्यूनिकरणका लागि नेपाल टेलिभिजनकर्मीहरुको अग्रसरता 19 Mar

प्रयोगात्मक परीक्षा तथा परिमार्जित पाठ्यक्रम समावेश गरिएको सम्बन्धी सूचना 13 Mar

नेपाल टेलिभिजनकाे लाेक सेवा आयोगद्वारा लिइने लिखित परीक्षा कार्यक्रमकाे सूचना 5 Mar

नेपाल टेलिभिजनकाे लाेक सेवा आयोगद्वारा लिइने लिखित परीक्षा कार्यक्रमकाे सूचना 5 Mar

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५३ 9 Feb

नेपाल टेलिभिजन आर्थिक विनियमावली 9 Feb

Suchanako Hak sambandhi Ain 9 Feb

NTV Byapar Nirdeshika 2075 9 Feb

NTV Biniyamawali 2076 9 Feb

NTV च्यानल लाइभ हेर्नुहोस्

NTV
NTV Plus
NTV News
NTV Kohalpur
NTV Itahari

प्रत्यक्ष

लुकाउनुहोस्