Notice Download Published Date
नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर च्यानलका लागि कार्यक्रम निर्माता/प्रस्तोताको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना २०७७/०३/१७ Download 1 Jul, 2020
नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर च्यानल कार्यक्रम निर्माता/प्रस्तोता दरखास्त फारम Download 1 Jul, 2020
नेपाल टेलिभिजन प्रवेशपत्र कोहलपुर Download 1 Jul, 2020
Syllabus for producer/presenter (Practical Exam, Kohalpur Channel) Download 1 Jul, 2020
बढुवाका लागि सिफारिस Download 8 May, 2020
कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गरिने पदहरुमा नेपाल टेलिभिजन पदपूर्ति समितिको मिति २०७७।०१।२५ गतेको निर्णयानुसार देहाय बमोजिमको योग्यताक्रमका उम्मेदवारहरुलाई बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको सूचना Download 8 May, 2020
कोभिड-१९ को जोखिम न्यूनिकरणका लागि नेपाल टेलिभिजनकर्मीहरुको अग्रसरता Download 19 Mar, 2020
प्रयोगात्मक परीक्षा तथा परिमार्जित पाठ्यक्रम समावेश गरिएको सम्बन्धी सूचना Download 13 Mar, 2020
नेपाल टेलिभिजनकाे लाेक सेवा आयोगद्वारा लिइने लिखित परीक्षा कार्यक्रमकाे सूचना Download 5 Mar, 2020
नेपाल टेलिभिजनकाे लाेक सेवा आयोगद्वारा लिइने लिखित परीक्षा कार्यक्रमकाे सूचना Download 5 Mar, 2020
श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५३ Download 9 Feb, 2020
नेपाल टेलिभिजन आर्थिक विनियमावली Download 9 Feb, 2020
Suchanako Hak sambandhi Ain Download 9 Feb, 2020
NTV Byapar Nirdeshika 2075 Download 9 Feb, 2020
NTV Biniyamawali 2076 Download 9 Feb, 2020
Suchana tatha Sanchar Prabidhi Niti Download 9 Feb, 2020
Sanchar-Sansthan Ain Download 9 Feb, 2020
Right-to-information-rules-nepali Download 9 Feb, 2020
Rastriya-prasaran-ain Download 9 Feb, 2020
Rastriya_aam_sanchar_niti_2073 Download 9 Feb, 2020
Rastriya Prasaran Niyamawali-2052 Download 9 Feb, 2020
Patrakar Aachar Samhita-2073 Download 9 Feb, 2020
सुशासन-व्यवस्थापन-तथा-सञ्चालन-ऐन-२०६४ Download 9 Feb, 2020
सुशासन-व्यवस्थापन-तथा-सञ्चालन नियमावली, २०६५ Download 9 Feb, 2020
सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३ Download 9 Feb, 2020
श्रमजीवी-पत्रकारसम्बन्धी-ऐन-२०५१ Download 9 Feb, 2020
श्रम-ऐन-२०७४ Download 9 Feb, 2020
विद्युतीय-इलेक्ट्राेनिक-1 Download 9 Feb, 2020
विज्ञापन-नियमन-गर्ने-ऐन-२०७६ Download 9 Feb, 2020
राष्ट्रिय संचार नीति २०४९ Download 9 Feb, 2020
मुलुकी-अपराध-संहिता-ऐन-२०७४ Download 9 Feb, 2020
प्रतिलिपि-अधिकार-नियमावली Download 9 Feb, 2020
प्रतिलिपि-अधिकार-ऐन-२०५९ Download 9 Feb, 2020
ट्रेड-युनियन-नियमावली Download 9 Feb, 2020
ट्रेड-युनियन-एन-२०४९ Download 9 Feb, 2020
भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ Download 9 Feb, 2020
ब्यापार निर्देशिका २०६१ सातौ संशोधन २०७५ Download 9 Feb, 2020
आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ( प्रथम संशोधन २०७५ ) विनियमावली २०६६ Download 9 Feb, 2020
नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५५ (आठौं संशोधन, २०७६ सहित) Download 5 Feb, 2020
नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५५ (आठौं संशोधन, २०७६ सहित) Download 4 Feb, 2020
9 Level – Chief News Editor Download 2 Feb, 2020
8 Level -Executive Administrator Officer Download 2 Feb, 2020
8 Level – Executive Visual Editor Download 2 Feb, 2020
8 Level – Executive News Editor Download 2 Feb, 2020
7 Level -Senior News Editor-Internal Download 2 Feb, 2020
7 Level- Engineer Download 2 Feb, 2020
7 Level – Senior Account Officer Download 2 Feb, 2020
7 Level – Senior Administrator Officer Download 2 Feb, 2020
6 Level -Technical officer Engineer Download 2 Feb, 2020
6 Level – Cameraman (Person) Download 2 Feb, 2020
1 2
Latest Notice
नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर च्यानलका लागि कार्यक्रम निर्माता/प्रस्तोताको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना २०७७/०३/१७ 1 Jul

नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर च्यानल कार्यक्रम निर्माता/प्रस्तोता दरखास्त फारम 1 Jul

नेपाल टेलिभिजन प्रवेशपत्र कोहलपुर 1 Jul

Syllabus for producer/presenter (Practical Exam, Kohalpur Channel) 1 Jul

बढुवाका लागि सिफारिस 8 May

कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गरिने पदहरुमा नेपाल टेलिभिजन पदपूर्ति समितिको मिति २०७७।०१।२५ गतेको निर्णयानुसार देहाय बमोजिमको योग्यताक्रमका उम्मेदवारहरुलाई बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको सूचना 8 May

कोभिड-१९ को जोखिम न्यूनिकरणका लागि नेपाल टेलिभिजनकर्मीहरुको अग्रसरता 19 Mar

प्रयोगात्मक परीक्षा तथा परिमार्जित पाठ्यक्रम समावेश गरिएको सम्बन्धी सूचना 13 Mar

नेपाल टेलिभिजनकाे लाेक सेवा आयोगद्वारा लिइने लिखित परीक्षा कार्यक्रमकाे सूचना 5 Mar

नेपाल टेलिभिजनकाे लाेक सेवा आयोगद्वारा लिइने लिखित परीक्षा कार्यक्रमकाे सूचना 5 Mar

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५३ 9 Feb

नेपाल टेलिभिजन आर्थिक विनियमावली 9 Feb

Suchanako Hak sambandhi Ain 9 Feb

NTV Byapar Nirdeshika 2075 9 Feb

NTV Biniyamawali 2076 9 Feb

Watch NTV Channel Live

NTV
NTV Plus
NTV News
NTV Kohalpur
NTV Itahari

LIVE

HIDE