Job Career

कोहलपुर च्यानलका लागि
कार्यक्रम निर्माता प्रस्तोताको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना Download Notice

कोहलपुर च्यानलका कार्यक्रम निर्माता प्रस्तोता दरखास्त फारम Download Form

प्रवेशपत्र Download प्रवेशपत्र

SYLLABUS FOR PRODUCER/PRESENTER (PRACTICAL EXAM, KOHALPUR CHANNEL )Download Syllabus

NTV च्यानल लाइभ हेर्नुहोस्

NTV
NTV Plus
NTV News
NTV Kohalpur
NTV Itahari

प्रत्यक्ष

लुकाउनुहोस्