Board of Directors

General Manager

फूलमान वल तामाङ

महाप्रबन्धक
Anil Kumar Datta

अनिल कुमार दत्त

सदस्य
सबनम मुखिया

सबनम मुखिया

सदस्य
आरती चटौत

आरती चटौत

सदस्य